webbcoach » Frågor och svar (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Vad kostar coaching på nätet?

Vi erbjuder ett alternativ för chefshandledning på nätet: Du skriver en fråga och får ett personligt svar som ger dig stöd att komma vidare i den frågeställning som du tar upp. Kostnad 1800 kr exklusive moms.

Vad kostar telefonkonsultation?

Kostnad för chefshandledning per telefon 1800 kr exklusive moms för 45 minuter.

Vad kostar ett personligt möte?

Kostnad för ett bokat personligt möte på en timme är 2000 kr exklusive moms.

Kan man fråga om vad som helst?

Du kan i stort sett fråga om vad som helst som har med ledarskaps- och chefsfrågor att göra, förutom företagsekonomiska eller arbetsrättsliga frågor.

Kan telefonkonsultation eller konsultation på nätet ersätta ett personligt möte?

Det blir en annan sorts relation än när man träffar en konsult ansikte mot ansikte. Webbcoach kan vara ett sätt att prova på hur coachning skulle kunna vara för dig. De här sätten att ta stöd i sitt ledarskap kan passa en del människor bättre än att träffa en konsult personligen. Dels kan praktiska hinder som kostnader, resväg och brist på tid hindra en del från att träffa en konsult.

Hur kan man lita på att mina frågor och personliga data behandlas konfidietiellt?

Som legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter lyder vi under sekretesslagen och har enligt lag tystnadsplikt.

Får företaget dra av denna kostnad?

Chefshandledning betecknas som konsultation. Konsultinsatser är avdragsgilla.

Vad händer om ni inte förstår min fråga?

Vi återkommer till dig och ber om förtydligande för att kunna ge ett bra svar.

Får jag visa ert svar för andra personer?

Visst får du det. Men vi vill att du förbinder dig att inte publicera våra svar och synpunkter utan vårt medgivande.

Top