webbcoach » Om Webbcoach

Om Webbcoach

Om Webbcoach – Konsultation för ledare och chefer

Vår målsättning

Vår huvudsakliga målsättning är att erbjuda dig som chef en konsulttjänst med god tillgänglighet till en rimlig kostnad. Numera räcker det inte med att vara en duktig specialist inom sitt område, du som chef måste utöver att leda verksamheter också ha personalansvar, kunna vara flexibel och behärska ett situationsanpassat ledarskap. Det ställer höga krav på kommunikationsförmåga och förhållningssätt. Det kan uppstå oväntade, svårhanterliga lägen vid till exempel delegering, möteshållning, lönesamtal, utveckligssamtal, så kallade känsliga eller svåra samtal, konflikter och motivering av medarbetare med mera.
Vi vill erbjuda stöd till chefer och ledare som av olika skäl inte har självklara kanaler i sitt arbete att dryfta frågor kring sitt ledarskap. Chefer som vill vända sig utanför sin organisation och därigenom försäkra sig om att deras frågeställningar hanteras på ett professionellt, opartiskt sätt under sekretess. Webbcoach kan då vara din resurs och ditt bollplank.

Villkor

  1. Du ansvarar själv för hur du hanterar de råd och synpunkter som du får från Webbcoach.
  2. Vi svarar normalt så snabbt vi hinner dock senast 48 timmar efter det att du skickat din fråga. Vid semester och tekniska problem kan ett svar ta längre tid.
  3. Som yrkesutövare med legitimation har vi tystnadsplikt. Det betyder att ingen annan får ta del av de uppgifter och den information du lämnar. Frågor och svar förvaras på ett sätt så att det är oåtkomligt för andra än oss på webbcoach.
  4. Du förbinder dig att inte publicera våra svar utan att komma överens med oss.

Konsulter

Top