webbcoach » Frågeområden

Frågeområden

När kan man kontakta webbcoach som bollplank?

Egentligen angående vilka ledarskaps och chefsfrågor som helst med undantag för företagsekonomiska och arbetsrättsliga frågor. Det kan till exempel handla om arbetsledning, hur du på bästa sätt motiverar dina medarbetare, delegering och uppföljning, ledningsgruppsfrågor, genomförandet av känsliga samtal, konflikthantering, manligt och kvinnligt osv.

Många chefer har idag otillräckligt chefsstöd. Det finns ofta alltför lite plats för “mjuka” frågor i samtal med kollegor och högre chefer. Det kan också vara så att man som chef undviker att ta upp sådana frågor eftersom man i organisationen ser det som ett svaghetstecken om en chef behöver stöd med hur han eller hon skall agera i mellanmänskliga situationer och relationer.
Om du använder denna tjänst kan du förvänta dig ett svar som är direkt användbart i din vardag som chef och ledare.

 • Planera och genomföra möten
 • Skapa en coachande organisation
 • Verksamhetsplanering
 • Utveckla en ledningsgrupp med avseende på samarbete och arbetsformer
 • Arbetsledning – delegering och uppföljning
 • Lönesamtal
 • Motivera och engagera medarbetare
 • Utvecklingssamtal
 • Känsliga samtal
 • Konflikthantering – medarbetare och arbetsgrupper
 • Introduktion av nyanställda
 • Manligt och kvinnligt ledarskap och medarbetarskap
 • Stresshantering och att förebygga utbrändhet
 • Mellanchefsrollen
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Se sin egen roll och betydelse som ledare
 • Betydelsen av tydlighet
 • Rekrytering
 • Möta negativa attityder
 • Kunna ta emot och ge kritik
 • Att bli chef över f.d. kollegor
 • Rehabilitering av långtidssjukskrivna
Top