Under den här kategorin finner du belägg på varför tandläkare bör söka sig till coaching. Du hittar även exempel på lyckade samarbeten mellan coach och tandläkare och vilka resultat du kan förvänta dig.