Både på det personliga planet och det yrkesmässiga planet behöver människan stöd. Det ultimata målet är att självförverkliga och utveckla sig själv samt att uppnå sin fulla potential. Att som tandläkare anlita en coach, är ganska nytt. Men det är ett koncept som har hjälpt många att få ihop livspusslet. Läs vidare för exempel.

Att driva eget

Många tandläkare driver sin egna klinik och det innebär att de står ensamma i företagsbesluten. Det kan vara svårt att veta vad som driver ett företag framåt samtidigt som man behåller sin fritid och hållbara familjerelationer. Vissa hävdar att man kan vända sig till en vanlig terapeut, eller någon som sköter ekonomin, och det kan man. Men det som är mest gynnsamt, är att ingå ett samarbete med någon som förstår och vägleder dig i det kända Livspusslet – det som är livet, det som är du.

En coach är den gyllene medelvägen mellan företagande och individualitet. Ungefär som när du hittar den där perfekta kavajen och känner dig redo både för konferenssamtal och romantisk middag.

Exempel på ett lyckat samarbete mellan tandläkare och coach

När en tandläkare påbörjar ett samarbete med en coach, finns det inget som kan stoppa dem. Det finns till och med coacher som är yrkeslegitimerade tandläkare, men det är egentligen av föga betydelse. Det som dock är av betydelse, är att den coach du väljer att samarbeta med är kunnig, företagsam, långsiktig och lyhörd. Du kan förvänta dig dessa resultat, när ert samarbete är lyckat:

  • Vägledning och riktning
  • Större framgång för företag och individ
  • En lyckligare tillvaro
  • En känsla av hopp

Många tandläkare känner sig stressade och ihåliga. Detta kan coachen råda bot på genom att lyssna på dig, observera dina utvecklingsområden och omvandla dem till fördelar. Huvudsaken är att du ska bli tillfredsställd, framgångsrik och känna ett syfte med yrket.