Monthly Archive:: November 2022

Vad gör en livscoach?

En livscoachs arbete går ut på att stärka en individs olika förmågor. Med rätt coaching ska du får möjligheter att ta ansvar för ditt liv, sätta mål och se möjligheter i livet. Coachen ska utifrån din situation