Monthly Archive:: September 2021

Att besöka tandvården regelbundet

En viktig byggsten i hållbar tandvård är att kontinuerligt besöka tandläkaren för undersökning. Fungerade tänder är viktigt för att äta, skratta och prata och de ska hålla livet ut. Forskning visar på att personer som går till tandläkaren