Att besöka tandvården regelbundet

En viktig byggsten i hållbar tandvård är att kontinuerligt besöka tandläkaren för undersökning. Fungerade tänder är viktigt för att äta, skratta och prata och de ska hålla livet ut. Forskning visar på att personer som går till tandläkaren regelbundet behåller fler tänder livet ut än personer som inte besöker tandläkaren kontinuerligt.  

En brittisk studie har studerat 3235 personer genom intervjuer och undersökningar. Studiens resultat visade att vuxna personer som besöker tandvården ibland, aldrig går när de upplever problem i munnen eller har slutat gå på regelbundna undersökningar har i högre utsträckning problem med karies samt lever med färre tänder, än de som hela sitt liv kontinuerligt besökt tandvården.  

Den som tidigare inte besökt tandvården kontinuerligt behöver alltså inte tänk att det är för sent.  

Undvik karies och efterföljande konsekvenser 
Genom att kontinuerligt besöka tandvården kan du i tid upptäcka problem som uppstått. Ju tidigare problemen åtgärdas, desto mindre risk är det att drabbas av allvarliga efterföljder. Initialkaries är exempelvis mycket enklare att behandla än karies som drabbat pulpan och därför kräver rotfyllning.  

Hur ofta ska jag besöka tandläkaren? 
Hur ofta du behöver besöka tandvården är individuellt, men en riktlinje är att gå en gång per år. Vissa personer behöver bara gå vartannat år. Personer som äter vissa mediciner eller lider av vissa sjukdomar kan vara berättigad STB, särskilt tandvårdsbidrag, som syftar till att få patienten att besöka tandvården varje halvår.  

Kostvanor spelar in 

Personer som äter eller dricker vissa livsmedel som är extra skadliga mot tänderna bör också besöka tandvården mer regelbundet. De som dricker många energidrycker bör exempelvis besöka tandvården relativt ofta eftersom det fräter på tänderna och därför är det lättare för kariesbakterierna att skada tänderna.