Vad gör en livscoach?

En livscoachs arbete går ut på att stärka en individs olika förmågor. Med rätt coaching ska du får möjligheter att ta ansvar för ditt liv, sätta mål och se möjligheter i livet. Coachen ska utifrån din situation och dina värderingar hjälpa dig att sträva mot och nå dina mål, både professionellt och personligt.  
 
En coach främsta uppgift är att göra sina klienter framgångsrika i sin förändraingsresa. Coachen ska hjälpa och stötta sin klient att själv finna svaren och sin väg till utveckling.